sobota, 20. novembra 2010

Kežmarok a voľby: Ing. M. Perignáth a Mgr. M. Gáborčík

Otázky a odpovede kandidátov na post primátora v Kežmarku.

Ing. Miroslav Perignáth (kandidát na post primátora Kežmarku)

1. Čo sa vám nepáči na politike súčasného primátora a čo plánujete zásadne zmeniť? Veľmi si vážim všetko dobré, čo súčasný primátor urobil pre naše mesto, zároveň je však veľa toho, čo Kežmarok ešte potrebuje a s čím musí počítať. Ja to ponúkam v mojich riešeniach pre Silný Kežmarok, ktoré sú v základných prioritách verejnosti dostupné na stránke www.silnykezmarok.sk.

2. Koľko miniete na predvolebnú kampaň a komu budete v prípade zvolenia zaviazaný?
Volebná kampaň stále trvá a denne sa objavujú nové výdavky. V tejto chvíli preto neviem odpovedať, koľko miniem na celú kampaň, výdavky však v prípade potreby rád zverejním krátko po voľbách. Jednoznačne však viem povedať, že najviac investujem do času stráveného s ľuďmi.
Čo sa týka zaviazanosti:
Tvoriť, viesť a rozhodovať o výkone verejnej správy nie je možné bez dôvery. Ak chýba, odrazí sa to vo vzťahu k občanovi. Ak naopak, nechýba, občan sa bude aktívne zapájať do spolurozhodovania a tvorby krajšej budúcnosti. Budem zaviazaný Bohu. Za dar, ktorý mi dal. Vytvoriť Silný Kežmarok.


3. Ktorému protikandidátovi by ste dali svoj hlas v prípade, že by ste nekandidovali?
Oceňujem každého protikandidáta, ktorý sa rozhodol zapojiť do boja o získanie hlasov našich spoluobčanov. Vážim si, že každý z nich prináša pri súperení nové idey a myšlienky, ktoré plánuje v prípade zvolenia zrealizovať. Nešpekulujem však nad tým, ktorému kandidátovi by som dal svoj hlas v prípade, že by som nekandidoval. Bojujem o česť a pravdu. A chcem Silný Kežmarok.

4. Aké konkrétne opatrenia zavediete pre sprehľadnenie činnosti mestského úradu?
Konkrétnym opatrením bude budovanie otvorenej samosprávy pre všetky vekové skupiny. Zriadením klientskeho centra na mestskom úrade otvoríme spoluobčanom priestor, ktorý nepatrí nám, ale všetkým. Zabezpečiť a zvýšiť transparentnosť plánujem napríklad cez elektronické verejné obstarávanie a zverejňovanie všetkých zmlúv na internete. Nebránim sa ani ďalším novým myšlienkam a návrhom.

5. Aký máte názor na pešiu zónu v Kežmarku?
Pešia zóna v Kežmarku bola vždy predmetom mnohých diskusií a uvedomujem si, že ide o dôležitú otázku. Som presvedčený, že naše mesto potrebuje takýto priestor, zároveň však musíme v diskusii nájsť cestu, ako pamätať aj na obchodníkov. Som pripravený veľmi pozorne a trpezlivo vypočuť zástupcov všetkých skupín a spoločne nájsť riešenie, ktoré bude najvhodnejšie pre každého občana. Kde je vôľa, tam existuje riešenie, platí to aj pre túto oblasť, dá sa to.

6. Môžete zverejniť svoje majetkové priznanie na www.politikaopen.sk?
Áno, môžem.

7. Aké máte vízie rozvoja mesta a čo by ste chceli odkázať Kežmarčanom na čo sa majú tešiť?
Kežmarok potrebuje Vás. Ľudí, tvorivých ľudí. Potrebuje tímovú spoluprácu, vzájomnú partnerskú komunikáciu, súdržnosť medzi ľuďmi a rešpektovanie morálnych hodnôt. Základné štyri vízie (priority) sú verejnosti dostupné na stránke www.silnykezmarok.sk. Mám jasnú predstavu o budúcom smerovaní mesta, dôkazom sú navrhnuté riešenia. Tešiť sa môžu na odbornosť, nové možnosti a veľa pozitívneho
Perignáth
Ako druhý Marekovi Pirhalovi odpovedal Mgr. Michal Gáborčík

1. Čo sa vám nepáči na politike súčasného primátora a čo plánujete zásadne zmeniť ?
Autokratický prístup súčasného primátora je stále výraznejší. Nekomunikuje s predsedom VÚC, ani s prednostom obvodného úradu v Kežmarku. To sa nepriaznivo odrazilo na rozvoji mesta.
Práve v zmene prístupu plánujem zásadné zmeny. Chcem viac počúvať ako hovoriť, spolupracovať. Chcem byť takým primátorom, na ktorého budú kežmarčania hrdí, budú ho mať radi a budú mu dôverovať.


2. Koľko miniete na predvolebnú kampaň a komu budete v prípade zvolenia zaviazaný ?
Miniem veľa svojho voľného času, aj času svojich priateľov. A ešte mojich cca 1.000,- €. V prípade zvolenia teda nebudem zaviazaný nikomu.

3. Ktorému protikandidátovi by ste dali svoj hlas v prípade, že by ste nekandidovali ?
Možno p. Perignáthovi, ale najskôr žiadnemu.

4. Aké konkrétne opatrenia zavediete pre sprehľadnenie činnosti mestského úradu ?
Vytvorenie verejnej internetovej „knihy prianí a sťažností“ pre občanov, v ktorej by musel úrad na kompetentné podnety v stanovenej lehote reagovať a problémy riešiť. Zavediem zodpovednosť konkrétnych osôb za vyriešenie a dokončenie stanovených úloh.

5. Aký máte názor na pešiu zónu v Kežmarku ?
Je potrebná. Mesto je historické, so slávnou minulosťou a množstvom pamiatok – kultúrne dedičstvo európskeho významu. Určite ju zachovám.
6. Môžete zverejniť svoje majetkové priznanie na www.politikaopen.sk ?
Bez problémov.

7. Aké máte vízie rozvoja mesta a čo by ste chceli odkázať Kežmarčanom, na čo sa majú tešiť ?
Zaplniť priemyselný park a dať ľuďom prácu. Kežmarok dostať do povedomia ľudí na Slovensku ako miesto, kde môžu tráviť dovolenku. Ubytovať sa u nás a chodiť lyžovať (areál hotela Štart a okolie), plávať (Vrbov, Poprad). Pestovať turistiku (Tatry, Belianska jaskyňa). Nebudú musieť použiť auto, pretože sa všade dostanú na bicykli po cyklotrasách. Večer prechádzka po historickom centre s prípadným koncertom v unikátnom drevenom evanjelickom kostole alebo na pódiu priamo v centre mesta. Je tu obrovský potenciál, dá sa oddychovať za každého počasia a v každom ročnom období.
Gáborčík
Obom Marek Pirhal ďakuje za čas a ochotu odpovedať na rovnaké otázky.

nedeľa, 5. septembra 2010

nedeľa, 29. augusta 2010

Po zmene kódovania digi-tv-rapidný nárast predaja Skylink

Diváci ,ktorí sledovali vysielanie Digi-Tv bez platenia ostali 4.8.2010 bez obrazu. Spoločnosť Digi-Tv zmenila kódovanie a prešla na lepšie zabezpečený kódovací systém nagravision 3.
 
Táto zmena zapríčinila obrovský záujem o Skylink karty, ktoré v prvých dňoch po zmene boli nedostatkový artikel. Za krátku dobu sa predalo cca 30.000ks Skylink kariet. Zvýšený predaj sa prejavil aj call centre Skylink, kde telefónne linky boli preťažené a nebolo možné sa dovolať.
Ďalšia skupina divákov si zakúpila karty cslink. V ponuke sú ročné a s neobmedzenou platnosťou.
Niektorí predajcovia kariet cslink rozširujú fámu ,že do polroka dôjde prelomeniu kódovacieho systému nagravision 3 a ponúkajú zákazníkom ročné karty. Cena ročných cs link kariet sa pohybuje okolo 27€. 
Paradoxne záujem o platenú televíziu Digi-Tv stúpol minimálne.Určitá skupina divákov si digi-tv objednala
 len kvôli premier league. MagioSat tiež zaznamenal len mierne zvýšenie záujmu o ich službu.

nedeľa, 20. decembra 2009

Telekomunikačný úrad SR povolil Towercomu 11 digitálnych vysielačov


Telekomunikačný úrad SR (TÚ) vydal spoločnosti Towercom jedenásť povolení na prevádzku vysielačov digitálneho televízneho pozemského vysielania (DVB-T). Povolenia úrad vydal na účel vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Bardejove, Bratislave, Modrom Kameni, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Poprade, Ružomberku a Žiline. Ďalšie dva povolené vysielače sú v Košiciach. Uvedené vysielače budú súčasťou siete prvého digitálneho terestriálneho multiplexu.

Úrad na základe žiadosti spoločnosti Towercom v povoleniach uviedol ako systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácií s novším MPEG-4. Povolenia vydané úradom budú v platnosti do konca mája 2015. Informácie o zariadeniach na príjem signálu, tzv. set-top boxoch, poskytne televíznym divákom a predajcom zariadení podľa Telekomunikačného úradu štátna informačná kampaň Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom. Spoločnosť Towercom plánuje komerčný štart prvého terestriálneho multiplexu s vysokým pokrytím obyvateľstva už začiatkom budúceho roka.

Towercom podľa svojich vyjadrení dokáže plne zachovať analógové vysielanie počas prechodného obdobia, čím garantuje príjem televíznej služby pre koncového diváka. Digitálne vysielanie úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie najneskôr v roku 2012. Divákom prinesie okrem možnosti prijímania viacerých programov zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a služieb elektronickej verejnej správy. Diváci, ktorí prijímajú analógové vysielanie, si budú musieť po prechode na štandard DVB-T zaobstarať televízor so zabudovaným digitálnym tunerom alebo set-top box.